Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Banen

  per 1.000 inw. 15-65jr

  JaarBarneveld
  2014909,0
  2015907,2
  2016915,4
  2017930,0
  2018933,7
  LISA 2018
  | 2014 - 2018

  Toelichting: Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

  Jongeren met delict voor rechter

  JaarBarneveld
  20111,48
  20121,19
  20131,20
  20141,29
  20150,90
  Verwey-Jonker Instituut
  | 2011 - 2015

  Toelichting: Percentage 12- t/m 21-jarigen dat een delict heeft gepleegd waardoor ze voor de rechter zijn verschenen

  Kinderen in armoede

  JaarBarneveld
  20111,94
  20121,80
  20131,95
  20142,36
  20152,27
  Verwey-Jonker Instituut
  | 2011 - 2015

  Toelichting: Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Cijfers worden medio september geactualiseerd.

  Jeugdwerkloosheid

  JaarBarneveld
  20110,55
  20120,47
  20130,73
  20140,55
  20150,37
  Verwey-Jonker Instituut
  | 2011 - 2015

  Toelichting: Cijfers worden medio september geactualiseerd.

  Netto arbeidsparticipatie

  JaarBarneveld
  201468,4
  201568,8
  201669,3
  201769,9
  201871,9
  CBS
  | 2014 - 2018

  Toelichting: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

  Personen met bijstandsuitkeringen

  Per 1.000 inw 18jr eo

  JaarBarneveld
  H2 201618,1
  H1 201719,2
  H2 201718,0
  H1 201817,2
  H2 201816,5
  CBS
  | H2 2016 - H2 2018

  Toelichting: Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

  Lopende re-integratievoorzieningen

  per 1.000 inw. 15-65jr.

  JaarBarneveld
  H1 201624,5
  H2 201626,5
  H1 201731,2
  H2 201732,9
  H1 201836,9
  CBS
  | H1 2016 - H1 2018

  Toelichting: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

  Jongeren met jeugdhulp

  (in % van alle jongeren tot 18jr)

  JaarBarneveld
  H2 20167,9
  H1 20178,5
  H2 20178,5
  H1 20188,7
  H2 20189,1
  CBS
  | H2 2016 - H2 2018

  Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

  Jongeren met jeugdbescherming

  (in % van alle jongeren tot 18jr)

  JaarBarneveld
  H2 20161,1
  H1 20171,2
  H2 20171,1
  H1 20181,2
  H2 20181,2
  CBS
  | H2 2016 - H2 2018

  Toelichting: Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

  Jongeren met jeugdreclassering

  (in % van alle jongeren van 12-23jr)

  JaarBarneveld
  H2 20160,3
  H1 20170,2
  H2 20170,2
  H1 20180,1
  H2 20180,1
  CBS
  | H2 2016 - H2 2018

  Toelichting: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. 

  Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

  per 1.000 inwoners

  JaarBarneveld
  H2 201631,0
  H1 201732,0
  H2 201733,0
  H1 201833,0
  H2 201834,0
  CBS
  | H2 2016 - H2 2018

  Toelichtingen: Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

  Banen

  per 1.000 inw. 15-65jr

  OnderwerpBarneveldNederland
  Banen ({unit})933.7774.0
  LISA 2018
  | 2018

  Toelichting: Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

  Jongeren met delict voor rechter

  OnderwerpBarneveldNederland
  Jongeren met delict voor rechter ({unit})0.901.45
  Verwey-Jonker Instituut
  | 2015

  Toelichting: ​Percentage 12- t/m 21-jarigen dat een delict heeft gepleegd waardoor ze voor de rechter zijn verschenen

  Kinderen in armoede

  OnderwerpBarneveldNederland
  Kinderen in armoede ({unit})2.276.58
  Verwey-Jonker Instituut
  | 2015

  Toelichting: Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Cijfers worden medio september geactualiseerd.

  Jeugdwerkloosheid

  OnderwerpBarneveldNederland
  Jeugdwerkloosheid ({unit})0.371.52
  Verwey-Jonker Instituut
  | 2015

  Toelichting: Cijfers worden medio september geactualiseerd.

  Netto arbeidsparticipatie

  OnderwerpBarneveldNederland
  Netto arbeidsparticipatie ({unit})71.967.8
  CBS
  | 2018

  Toelichting: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

  Personen met bijstandsuitkeringen

  Per 1.000 inw 18jr eo

  OnderwerpBarneveldNederland
  Personen met bijstandsuitkeringen ({unit})16.539.0
  CBS
  | H2 2018

  ​Toelichting: Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

  Lopende re-integratievoorzieningen

  per 1.000 inw. 15-65jr.

  OnderwerpBarneveldNederland
  Lopende re-integratievoorzieningen ({unit})36.930.5
  CBS
  | H1 2018

  Toelichting: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

  Jongeren met jeugdhulp

  (in % van alle jongeren tot 18jr)

  OnderwerpBarneveldNederland
  Jongeren met jeugdhulp ({unit})9.110.4
  CBS
  | H2 2018

  Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

  Jongeren met jeugdbescherming

  (in % van alle jongeren tot 18jr)

  OnderwerpBarneveldNederland
  Jongeren met jeugdbescherming ({unit})1.21.1
  CBS
  | H2 2018

  Toelichting: Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

  Jongeren met jeugdreclassering

  (in % van alle jongeren van 12-23jr)

  OnderwerpBarneveldNederland
  Jongeren met jeugdreclassering ({unit})0.10.3
  CBS
  | H2 2018

  Toelichting: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. 

  Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

  per 1.000 inwoners

  OnderwerpBarneveldNederland
  Cliënten met een maatwerkarrangement WMO ({unit})34.060.0
  CBS
  | H2 2018

  Toelichtingen: ​Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

  Powered by Swing Mosaic

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level